HANNE NIELSEN & BIRGIT JOHNSEN _ VIDEORAUM

  DK   UK

Territorielle Udsagn.
51 min på to skærme. 2002


Man fortæller aldrig en historie 2 gange på samme måde. Det er udgangspunktet for videoinstallationen Udsagn”. Seks kvinder blev indbudt til at fortælle en episode fra deres liv, hvor de havde oplevet deres personlige grænser overtrådt eller udfordret.

De blev bedt om at fortælle den samme historie 4 gange foran kameraet med flere dages interval. Hver kvindes historie repræsenterer således et sammenklip af disse 4 optagelser.
Imellem optagelserne havde kvinderne således mulighed for at overveje hvordan de ville fortælle deres historie. Under optagelserne sad hver kvinde alene med kameraet, der var ingen interviewer, ingen kameramand eller lydmand. Det var hver gang totalt hendes eget valg, hvad og hvordan hun ville fortælle om den pågældende episode.

Territorielle Udsagn udspiller sig i et felt mellem filmens konstruktion og kvindernes virkelighed, og ønsker at udforske interviewets potentialer og stille spørgsmål til den gængse interviewform. Intentionen er dels at inddrage tiden som konceptuel element i interviewet for derved gøre fortællingerne rumlige, og dels at gøre opmærksom på konteksten som væsentlig faktor for, hvordan man opfatter en given situation.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredits
Territorielle udsagn
Video installation på 2 skærme


Længde
51 min.

Medvirkende
Helle Wagner Cuber
Sanna Rasmussen
Rikke giselsson
Nada Nouralizadeh
Lho Høiris
Faith Post
Ide og instruktion
Hanne Nielsen og Birgit Johnsen
Fotograf
Bøje Lomholdt
Tonemester
Jens Hartvig
Tonemester efterarbejde
Henrik Gugge Garnov
Klip
Hanne Nielsen og Birgit Johnsen
Produktionsassistenter
Mie Sørensen
Jens Birkholm
Med støtte fra  
Århus Kommunes Kulturpulje
Kunsrtådet
Den Vest Danske Filmfond
DFI