HANNE NIELSEN & BIRGIT JOHNSEN _ VIDEORAUM

  DK   UK

Construction of Delay

bw 2004.

 

Construction of Delay  viser to hænder i bevægelse. Billedet visualiserer det taktile i berøringen, hvilket understreges af det spor bevægelsen tegner efter sig forårsaget af eksponeringen.

Beskuerens egne forestillinger aktiveres, via genkendelighed og kropslig indlevelsen,  og konstruerer et filmisk suspense. Sporet fra hændernes bevægelse tegner en imaginær næsten skulpturel form. Det er omsorgens gestik, der bygger formen op.