HANNE NIELSEN & BIRGIT JOHNSEN _ VIDEORAUM

  DK   UK

Reflektioner i Reflektionsrummet på Hospice Djursland. Fotograf Anders Sune Berg.

Video, bemaling, skulpturer, møbler og lamper.

 

Udsmykningen i det såkaldte refleksionsrum i Hospice Djursland tager udgangspunkt i C.F. Møllers arkitektur, hvor to nøje placerede vinduer, der giver udsigt til henholdsvis himlen og til et vandbassin på terrassen udenfor, der spejler en del af både rummet og himlen.. Det er denne spejling, som den nye udsmykning udfolder på forskellig vis i en rumlig montage af to videoværker, to gestalter og en grafisk vægbemaling, hvor også lamper og møbler indgår i helheden. Ringene i vandet spejles således i den grafiske dekoration på bagvæggen og omformes til en nærmest hallucinatorisk 'Op Art'-mobile på den vertikale videoskærm, mens den horisontale videoskærm spejler den genkendelige virkelige verden i en tidslighed, og kobles sammen med forandring og erindring: en hund henter en pind i vandet og bryder vandspejlet, et lille sejlskib glider forbi, lyden af dryp og meditative toner fra et sansula instrument skaber en beroligende lydkulisse.

Videoværkerne og de små roterende skulpturgestalter på væggen bevæger sig ganske langsomt og giver ro til kontemplation. Væggene er samtidig hovedsageligt holdt i grå nuancer, hvor vinduesvæg og loft fremstår meget mørke. Derved forstærkes lysindfaldet og bringer lyset og mørket i en stærk kontrast. Blikket trækkes herved enten udad eller må vælge at finde ro indenfor. Men de mørke farver bibringer rummet en intimitet, nærmest en hulestemning, hvor de grafiske lamper forstærker illusionen om en drypstenshule. 

Visionen har været at bibringe rummet en særlig intimitet og en tryghed, med mennesket og kroppen i centrum, hvor tanker sættes i gang uden at de defineres og indskrænkes, og hvor spejlingerne samtidig relaterer til verden udenfor, så inde og ude og tiden nu, før og efter smelter sammen til et større perspektiv.

Udsmykningen er realiseret på baggrund af en bevilling fra Ny Carlsbergfondet

 

http://www.hospicedjursland.dk/refleksionsrum DK

 

https://kunsten.nu/journal/hvordan-kunsten-kan-goere-forskel-paa-hospice/ DK

 

http://www.ny-carlsbergfondet.dk/da/Aktiviteter/Bevillinger/Bevillinger/Hospice-Djursland  DK

 

http://www.ny-carlsbergfondet.dk/en/Aktiviteter/Bevillinger/Bevillinger/Hospice%20Djursland UK

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf Anders Sune Berg.