HANNE NIELSEN & BIRGIT JOHNSEN _ VIDEORAUM

  DK   UK

Outside is Present. Skulpturlandsby Selde 2017. Fotograf Barbera Katzin.

 

 

Outside is Present.

2017. 14:57 min.

 

Outside is present af Hanne Nielsen og Birgit Johnsen tager udgangspunkt i de ofte stereotype og ensidige mediebilleder fra verdens mange brændpunkter og fra 'Udkantsdanmark'.

 

I Outside is present blandes disse to konfronterende repræsentationer, så Selde herved transformeres til et af verdens brændpunkter. Landsbyens små velkendte facetter ændrer derved også karakter i fiktionaliseringen og kan enten forekomme hverdagsagtige, idylliske eller skræmmende, alt efter øjet, der ser: om det er individet i forhold til landsbyen, landsbyen i forhold til hovedstaden, hovedstaden i forhold til landet eller landet i forhold til verden.  

 

Et lignende overfiktionaliseret syn på verden led Miguel de Cervantes' berømte gale ridder Don Quijote af. Don Quijote havde læst så mange ridderromaner, at hans forstand derved havde taget sådan skade, at fiktion og galskab transformerede virkeligheden til en fantasiverden og han selv til ridder. Sammen med sin gode nabo Sancho Panza rider han derfor ud i et forsøg på at bekæmpe uhyrer i form af vindmøller for at forsvare godhed og retfærdighed og støtte de undertrykte i et ødselt og totalitært Spanien, som her i starten af 1600-tallet med inkvisitionen stadig fortsatte med at fordrive jøder og muslimske maurere i et forsøg på at opnå en religiøs ensretning og en homogen stat.

 

Don Quijote bliver ofte omtalt som den første moderne roman med sin karakter af mange intertekstuelle krydsklip, leg med fiktioner, uregelmæssige stil og umage sammensætninger. De giver teksten et grotesk kluntet, 'karnevalesk' og komisk præg i sin subtile og satiriske samfundskritik, som samtidig retter fokus mod den evige konflikt mellem ideal og virkelighed, galskab og hverdagsrealisme. Ridderen Don Quijote, det første moderne menneske, spørger derfor, om man i en tid præget af gamle værdier og en kun tilnærmelsesvis sand viden baseret på fordomme og ensretning ikke hellere skal stole på sine sanser og i stedet indoptage andetheden, hvor gal den end kan forekomme?

 

På samme måde kan man i Udkantsdanmark, som ofte forsynes med en eksotisk andethed måske, med et udtryk fra den franske filosof Michel Foucault, finde et 'heterotopisk' sansepotentiale her. Heterotopier er ifølge Foucault de modplacerede, anderledes og udenforstående, men lokaliserbare rum i samfundet, som netop derigennem besidder en helt særlig fantasikraft og transitkarakter i kraft af udgrænsningen i forhold til en ellers tilstræbt homogen og centraliseret verden. 

 

 

Karin Petersen, ekstern lektor ved Afdeling for Æstetik og Kultur, Århus Universitet