HANNE NIELSEN & BIRGIT JOHNSEN _ VIDEORAUM

  DK   UK

 

Videoen  ”Off” viser det efterbillede, som kommer fra billedrøret i tv.

Glimtet, som fremkommer efter man slukker og før skærmen går helt i sort, er her bearbejdet digital på forskellige måder. Glimtet viser sig på tilfældig vis i forskellige former, som alle fremstår som smukke androgyne former efterfulgt af en foruroligende æstetik, der giver associationer til varme/trykbølgen fra en

atombombe sprængning , og efterlader et element af mediernes efter-billede.

 

The video ”Off” shows an after picture, a ghost picture to follow the real, which derive from the cathode from an old fashion television.

The glimpse, which occurs after you turn off the screen and before it goes black, is here digitally processed in different ways. The glimpse appears randomly in different shapes. All appears as pretty androgynous forms followed by a disturbing aesthetic, which reminiscent of heat / pressure wave from a bomb blast, and leaves an impression and  a memory  of an afterimage of the media.